Zatrudnianie cudzoziemców

Dzięki bogatemu doświadczeniu Kancelarii w zakresie prawa cudzoziemców, oferujemy obsługę prawną zarówno pracodawcom korzystającym z pracy obcokrajowców, jak i cudzoziemcom chcącym zalegalizować swój pobyt w Polsce.

Oferta

W ramach obsługi prawnej dla pracodawców zatrudniających cudzoziemców, Kancelaria oferuje:

  1. stałą i doraźną pomoc prawną, w tym doradztwo prawne w zakresie zatrudniania cudzoziemców,
  2. opiniowanie umów i innych dokumentów sporządzanych przez Klienta, w tym umów o pracę i umów cywilnoprawnych dla zatrudnianego personelu,
  3. reprezentację przed urzędami wojewódzkimi i urzędami pracy oraz wszelkimi innymi instytucjami w związku z toczącymi się postępowaniami,
  4. reprezentację przed Państwową Inspekcją Pracy i Strażą Graniczną w zakresie prowadzonych postępowań kontrolnych,
  5. wsparcie przy postępowaniach o wydanie zezwoleń na wykonywanie pracy na terytorium RP każdego typu oraz przy rejestrowaniu oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom.
zatrudnianie-cudzoziemcow

Gwarantujemy kompleksową obsługę prawną dla pracodawców zatrudniających cudzoziemców. Dokładamy należytej staranności w związku ze świadczonymi usługami – wieloletnie doświadczenie Kancelarii w obrębie legalizowania pracy obcokrajowców pozwala nam na zagwarantowanie rzetelnej i pełnej obsługi, poszukiwanie najskuteczniejszych i najkorzystniejszych rozwiązań, a także prowadzenie każdej sprawy od początku do końca.

Jako Kancelaria obsługująca podmioty zagraniczne porozumiewamy się w językach: angielskim, rosyjskim, ukraińskim i gruzińskim.

Skontaktuj się z nami

Naszym celem jest zapewnienie pracodawcom możliwości efektywnego prowadzenia działalności gospodarczej – dzięki wsparciu Kancelarii w zakresie zatrudniania cudzoziemców Klienci oszczędzają czas niezbędny do prowadzenia spraw legalizacyjnych i uzyskują realną, rzetelną i profesjonalną pomoc prawną w tym aspekcie swojej działalności.

Kancelaria Adwokacka Adwokata Mariusza Kalejty reprezentuje pracodawców przed urzędami wojewódzkimi, urzędami pracy i innymi instytucjami na terenie całego kraju. Zachęcamy do kontaktu z Kancelarią – oferujemy również porady telefoniczne i online.

Menu