Windykacja należności

Nierzetelność kontrahentów i inne sytuacje losowe nierzadko wymuszają na wierzycielach konieczność podjęcia radykalnych kroków na drodze do wyegzekwowania przysługujących im roszczeń. Nieopłacenie wystawionej faktury, brak zwrotu w umówionym terminie pożyczonych pieniędzy czy zaleganie z zapłatą czynszu za najem mieszkanie często prowadzą do wszczęcia postępowania sądowego w celu zaspokojenia roszczeń.

Oferta

Kancelaria oferuje Wierzycielom pomoc prawną na każdym etapie zmierzającym do wyegzekwowania przysługujących Klientowi roszczeń: przedsądowym, sądowym i egzekucyjnym.
Zapewniamy:

  1. sporządzenie wezwania do zapłaty i prowadzenie negocjacji poprzedzających wszczęcie postępowania sądowego,
  2. zawezwanie do próby ugodowej przed sądem,
  3. sporządzenie pozwu o zapłatę, w tym w postępowaniu upominawczym,
  4. wniosek o zabezpieczenie roszczenia,
  5. przygotowanie wniosku o wszczęcie egzekucji,
  6. reprezentację Klienta na każdym etapie postępowania,
windykacja-naleznosci

Świadczymy również usługi prawne na rzecz Dłużników w różnego rodzaju postępowaniach – przede wszystkim podejmujemy się negocjacji z wierzycielami, sporządzamy odpowiedzi na wezwania do zapłaty, reprezentujemy Dłużników w sądzie i przed komornikiem, podejmujemy działania w celu ochrony przed bezprawną egzekucją.

Skontaktuj się z nami

Celem Kancelarii jest zapewnienie Klientom będących zarówno wierzycielami, jak i dłużnikami, profesjonalnej i kompleksowej obsługi prawnej nakierowanej na znalezienie jak najskuteczniejszych rozwiązań. Gwarantujemy indywidualne i wnikliwe podejście do każdej sprawy.

Kancelaria świadczy usługi w Warszawie i na terenie całej Polski. Zachęcamy do kontaktu Klientów zainteresowanych wszczęciem postępowania przeciwko dłużnikowi oraz Dłużnikom szukającym pomocy prawnej w swojej sprawie. Mówimy po ukraińsku, rosyjsku, gruzińsku i angielsku.

Menu