Adwokaci od prawa karnego – Warszawa Wola

Kancelaria oferuje fachową pomoc prawną w sprawach karnych i wykroczeniowych. Nasi adwokaci od prawa karnego z warszawskiej Woli działają zarówno w charakterze obrońców podejrzanych, obwinionych i oskarżonych, jak i pełnomocników pokrzywdzonych i innych uczestników postępowań. W przypadku zainteresowania ofertą, prosimy o kontakt w celu umówienia terminu spotkania.

Oferta

Oferta Kancelarii w zakresie spraw karnych kierowana jest zarówno do osób podejrzanych i oskarżonych, jak i osób pokrzywdzonych . Obejmuje ona w szczególności pomoc:

  1. poprzez występowanie w charakterze obrońcy lub pełnomocnika na każdym etapie postępowania, począwszy od postępowania przygotowawczego,
  2. w sporządzaniu wszelkiego rodzaju pism, zwłaszcza zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa, wniosków, zażaleń, apelacji,
  3. w postępowaniu w zakresie tymczasowego aresztowania i pozostałych środków zapobiegawczych,
  4. w postępowaniu o warunkowe przedterminowe zwolnienie,
  5. w postępowaniu o dozór elektroniczny,
  6. w postępowaniu o zmianę postanowienia o wykonanie zasądzonej kary
  7. w sprawach wykroczeniowych.
Temida

Reprezentowanie Klientów w postępowaniu o warunkowe zwolnienie przedterminowe

Szeroka oferta naszej kancelarii z zakresu prawa karnego obejmuje między innymi sprawy związane z postępowaniem o warunkowe zwolnienie przedterminowe. Ubiegać mogą się o nie osoby skazane na karę pozbawienia wolności, które wykazują zachowania wskazujące na przestrzeganie prawa po opuszczeniu zakładu karnego oraz ponowne niepopełnienie przestępstwa. Warto zaznaczyć, że osoba może zostać przedterminowo zwolniona wyłącznie po spełnieniu określonych warunków. W większości przypadków skazani muszą odbyć przynajmniej połowę kary, ale nie mniej niż sześć miesięcy. W przypadku recydywy lub udziału w zorganizowanej grupie przestępczej jest to siedemdziesiąt pięć procent kary. Osoby skazane na 25 lat pozbawienia wolności mogą ubiegać się o przedterminowe zwolnienie dopiero po piętnastu latach, a na dożywocie po dwudziestu pięciu.

Zachowanie tajemnicy adwokackiej

Jesteśmy w pełni świadomi tego, że sprawy karne powodują wiele emocji. Korzystając jednak z naszych usług, mogą być Państwo pewni, że dochowamy tajemnicy adwokackiej. Wynika to nie tylko z najwyższych standardów pracy panujących w naszej kancelarii, ale również regulujących to przepisów prawa. Jako profesjonaliści nie oceniamy postępowania naszych Klientów i traktujemy ich ze zrozumieniem. Naszą rolą jest bowiem jedynie osiągnięcie korzystnego wyroku i wyłącznie na tym skupiamy naszą działalność. Jeśli zatem są Państwo zainteresowani skorzystaniem z usług adwokatów od prawa karnego, zachęcamy do kontaktu.

Skontaktuj się z nami

Doświadczenie Kancelarii zdobyte w licznych postępowań karnych i wykroczeniowych na różnych etapach i w różnych okolicznościach pozwala nam świadczyć pomoc prawną na najwyższym poziomie – sprawy karne, niezależnie od tego, w jakim charakterze się w nich występuje, wiążą się z dużym stresem i wymagają właściwego przygotowania, aby działać skutecznie i uzyskać korzystne rozstrzygnięcie.

Kancelaria Adwokacka Adwokata Mariusza Kalejty świadczy usługi w Warszawie i na terenie całej Polski. Zachęcamy do kontaktu z Kancelarią – oferujemy również porady telefoniczne i online. Mówimy po ukraińsku, rosyjsku, angielsku i gruzińsku.

Menu