Obsługa prawna przedsiębiorców

Jedną z głównych specjalizacji Kancelarii jest szeroka obsługa prawna przedsiębiorców w zakresie ich bieżącej działalności. Zapewniamy kompleksowe doradztwo prawne zarówno osobom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą, jak i spółkom prawa handlowego.

Oferta

Oferta skierowana do przedsiębiorców obejmuje w szczególności:

  1. bieżące doradztwo prawne w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,
  2. sporządzanie opinii prawnych związanych z prowadzoną przez Klienta działalnością gospodarczą,
  3. sporządzanie projektów umów zawieranych przez Klienta z jego kontrahentami oraz innych, niezbędnych dokumentów, w tym projektów aktów wewnętrznych Klienta (uchwały organów, umowy o pracę)
  4. przygotowywanie niezbędnych wniosków o rejestrację i zmianę danych w rejestrach, w szczególności Krajowym Rejestrze Sądowym, w tym również za pośrednictwem systemu teleinformatycznego,
  5. reprezentowanie Klienta w sporach sądowych, postępowaniach administracyjnych, przed sądami polubownymi oraz przy negocjacjach z potencjalnymi kontrahentami na każdym etapie,
  6. sprawowanie nadzoru nad prawidłowym wykonywaniem umów i egzekwowanie roszczeń Klienta wobec kontrahentów,
  7. uzyskiwanie wymaganych prawem licencji, koncesji pozwoleń i zezwoleń.
obsluga-prawna-przedsiebiorcow

Skontaktuj się z nami

Naszym celem jest zagwarantowanie Klientom kompleksowej i rzetelnej obsługi prawnej wspierającej ich funkcjonowanie w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Dzięki znajomości obowiązujących przepisów i praktycznemu podejściu biznesowymi, wsparcie udzielane przez prawników Kancelarii jest ukierunkowane przede wszystkim na zabezpieczenie interesu Klienta i prowadzenie jego spraw w sposób zapewniający minimalizowanie ryzyka prawnego […].

Kancelaria Adwokacka Adwokata Mariusza Kalejty świadczy usługi w Warszawie i na terenie całej Polski. Zachęcamy do kontaktu z Kancelarią – oferujemy również porady telefoniczne i online. Porozumiewamy się w języku ukraińskim, rosyjskim, angielskim i gruzińskim.

Menu