pl | en
Reprezentacja w sądach
udzielanie porad prawnych
sporządzanie apelacji, pism i odwołań
więcej...
Obsługa prawna
Kompleksowa obsługa prawna osób fizycznych i podmiotów gospodarczych
więcej...
Jakość
Wysoka jakość świadczonych usług
więcej...
Doświadczenie
Doświadczenie, zaufanie, rzetelność i profesjonalizm.
więcej...
Porady Fakt - 29.03.2011
11.05.2012

1. Jesteśmy z mężem współwłaścicielami mieszkania spółdzielczego o powierzchni 34 m2. Ponieważ nie mamy dzieci, chcielibyśmy sporządzić testamenty, w których mąż zapisze swój majątek mi, a ja jemu. Proszę o poradę, czy taki testament musi napisać i przechowywać notariusz? Jeśli nie – jak mają wyglądać?

Testament co do zasady może, lecz nie musi być sporządzony przed notariuszem (art. 950 kc). Oznacza to, że jeżeli nie chcą lub nie mogą Państwo skorzystać z tego sposobu spisania ostatniej woli, mogą Państwo po prostu napisać swoją wolę na kartce papieru, którą będziecie następnie przechowywać w domu. Nie ma bowiem także obowiązku oddawania napisanego testamentu na przechowanie osobie trzeciej, bądź organowi państwowemu. Testament zwykły należy napisać odręcznie, opatrzyć podpisem i datą (art. 949 kc), a w przypadku śmierci spadkodawcy, w celu jego realizacji, trzeba przedstawić w sądzie, w trakcie postępowania o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym.

2. W 1990 r. zmarła moja ciocia, która pozostawiła po sobie ziemię o powierzchni ok. 2 ha. Ziemi tej nikt nie chciał po jej śmierci użytkować, spadkobiercy stwierdzili, że nie zamierzają jej uprawiać. Ponieważ ziemia ta przylega do mojej działki, od śmierci cioci to ja użytkuję tę ziemię, obsiewam ją i płacę za nią podatki. Czy teraz należy mi się ta ziemia przez zasiedzenie?

Z opisanej przez Panią sytuacji wynika, że choć rzeczywiście włada Pani opisaną ziemią, to niestety nie ma podstaw, by uznać, że nabyła Pani jej własność przez zasiedzenie. Zgodnie z art. 172 par 2 osoba, która uzyskała posiadanie nad nieruchomością w złej wierze (tzn., że wiedziała, iż nie jest prawowitym właścicielem), nabywa ją na własność po upływie 30 lat. Zatem, przy zachowaniu pozostałych warunków przewidzianych prawem, nabędzie Pani własność działki dopiero w 2020 roku.

3. Kilka dni temu znalazłem portfel z pieniędzmi i dokumentami, który odniosłem właścicielowi. Proszę napisać czy prawo reguluje jakoś sprawę znaleźnego i jego wysokość? Właściciel portfela podziękował mi za oddanie zguby, ale najwyraźniej nie poczuwa się do „wynagrodzenia" mnie w inny sposób, mimo że oddałem znaczną sumę pieniędzy.

Prawo przewiduje instytucję znaleźnego w art. 186 kc i wskazuje, że znalazca może żądać od właściciela rzeczy 1/10 wartości znalezionej rzeczy, o ile zgłosi swoje roszczenie najpóźniej w chwili oddawania rzeczy. Wydaje się zatem, że w opisanej przez Pana sytuacji jest już za późno na skuteczne, w rozumieniu prawa, dochodzenie gratyfikacji za zwrot portfela.

4. Proszę o poradę, czy mogę dochodzić od mojej siostry kwoty zasądzonej postanowieniem sądu, której siostra do dziś mi nie spłaciła. Postanowieniem sądu z 7 grudnia 1984 r., dokonano działu spadku po naszych rodzicach. Sąd przyznał budynki siostrze i nakazał jej spłacić mi połowę ich wartości. Siostra wcześniej twierdziła, że ma ciężką sytuację życiową , ale teraz jej się poprawiło, więc chciałabym odzyskać swoje pieniądze. Czy mam szansę odzyskać pieniądze, jeżeli nigdy nie skierowałam sprawy do komornika?

Zgodnie z treścią art. 125 par 1 kc, roszczenie stwierdzone orzeczeniem sądu przedawnia się z upływem dziesięciu lat od jego uprawomocnienia. Ponieważ z opisanej przez Panią sytuacji wynika, że postanowienie sądu stało się prawomocne w niedługim czasie po jego publikacji, wydaje się, że roszczenie o spłatę jest już przedawnione. Proszę jednak pamiętać, że nie oznacza to niemożności dochodzenia roszczenia wynikającego z tego tytułu, a jedynie istnieje szansa, że osoba zobowiązana (siostra) uchyli się skutecznie od jego spełnienia, powołując się na zarzut przedawnienia (art. 117 par 2 kc).

Kontakt
Kalejta, Banaszak-Gałczyńska
Adwokaci Spółka Jawna
ul. Raszyńska 3 lok. 5
02-026 Warszawa
(Warszawa Centrum, przy Placu Zawiszy)
Tel.: 22 40 00 186
Fax: 22 11 58 950
Tel. kom.: 693 216 620
Tel. kom.: 606 633 408
E-mail: biuro@kbg-adwokaci.pl
Współpracujemy z Kancelarią:
Augustyniak Buszan Strzyżewska
Adwokat Radca prawny
Doradca prawny

z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 22/2 w Sopocie