pl | en
Reprezentacja w sądach
udzielanie porad prawnych
sporządzanie apelacji, pism i odwołań
więcej...
Obsługa prawna
Kompleksowa obsługa prawna osób fizycznych i podmiotów gospodarczych
więcej...
Jakość
Wysoka jakość świadczonych usług
więcej...
Doświadczenie
Doświadczenie, zaufanie, rzetelność i profesjonalizm.
więcej...
Porady Fakt - 29.01.2010
11.05.2012

1. W 2005 roku zmarł mój mąż. Głównym składnikiem majątku po nim był dom, w którym mieszkam z córką, wart ok. 30.000 zł. Do dziedziczenia po zmarłym z ustawy powołano mnie, naszą córkę oraz córkę męża z poprzedniego związku. Na mocy postanowienia sądu nabyłyśmy spadek po 1/3 każda. Córka męża nie utrzymywała i nie utrzymuje z nami kontaktów, nie przyjęła też 5.000 zł, które chciałyśmy jej przekazać, jako spłatę jej części udziału w domu. Zażądała 12.00 zł. Co robić? Planujemy remont domu i musimy uzyskać zgodę córki męża na wszystkie czynności.

Jeśli córka Pani męża nie wyrazi zgody na remont, mogą Panie, na mocy art. 199 kc wystąpić do sądu z wnioskiem o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zwykły zarząd, który zastąpi zgodę córki. Jednakże najwygodniejszym i skutecznym zakończeniem sprawy byłoby zniesienie współwłasności domu – umowne lub sądowe (art. 210 i 212 kc), poprzez przyznanie domu Paniom i dokonanie stosownej spłaty udziału w nieruchomości na rzecz córki męża. Skoro dom wart jest ok. 30.000 zł, a córka odziedziczyła po mężu 1/3 spadku, to znaczy, że jest współwłaścicielką domu w 1/6, a zatem kwota 5.000 zł zaproponowana przez panie była adekwatna tytułem spłaty udziału w domu. Nie ma zatem podstaw, by żądać kwoty ponad dwukrotnie wyższej.

2. Mój ojciec i matka zapisali w testamencie swoje majątki mojej siostrze oraz jej dwóm synom, w równych częściach po 1/3 każdemu. Ojciec zmarł 21 grudnia 2006 r. a matka 20 października 2008 r. Czy należy mi się zachowek? A jeśli tak – do kogo mam się o to zwrócić?

Zgodnie z art. 991 kc, jako nie wydziedziczonemu zstępnemu, który zostałby w braku testamentu powołany do dziedziczenia z ustawy, należy się Panu ½ tego, co ustawowo by Pan odziedziczył. Roszczenie o zachowek ma zawsze charakter roszczenia pieniężnego przeciwko temu, kto z mocy testamentu był spadkobiercą. W opisanej przez Pana sytuacji, jeśli nie nastąpił jeszcze dział spadku – może Pan żądać zachowku od wszystkich spadkobierców lub też od każdego z nich, ponieważ ich odpowiedzialność jest solidarna. W braku dobrowolnej spłaty należy wnieść sprawę do sądu, zgodnie z art. 39 kpc. Trzeba pamiętać jednak, że roszczenie o zachowek ulega przedawnieniu po 3 latach od ogłoszenia testamentu.

3. W związku z koniecznością wnoszenia opłat za podatek od nieruchomości, którego wysokość oblicza się stosownie do powierzchni użytkowej budynku lub jego części proszę o odpowiedź na pytanie, czy powierzchnię balkonu lub tzw. loggii, wlicza się do powierzchni użytkowej mieszkania?

Według art. 2 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ani loggii ani balkonu nie uważa się za powierzchnię użytkową lokalu.

4. Jakiś czas temu darowałam mojemu synowi ponad 1 ha ziemi. Jednak kiedy po dokonaniu darowizny ciężko zachorowałam syn odmówił pomocy, nie odwiedził nawet, nie odbierał telefonów, odmówił oddania krwi dla mnie. Po chorobie nie mogę pracować, jestem bez środków do życia. Syn nadal nie czuje się zobowiązany do zainteresowania się moją sytuacją. Czy można odebrać darowiznę?

Warunkiem odwołania darowizny jest, by obdarowany zachował się wobec darczyńcy w sposób rażąco niewdzięczny (art. 898 § 1 kc). Odwołanie następuje poprzez skierowanie do obdarowanego na piśmie oświadczenia o odwołaniu darowizny (art. 900 kc). Ważne jednak, aby oświadczenie o odwołaniu darowizny skierować do obdarowanego przed upływem roku od momentu, kiedy dowiedziała się Pani o niewdzięczności syna. Inaczej oświadczenie to będzie bezskuteczne. W razie braku dobrowolnego zwrotu przedmiotu darowizny należy wytoczyć powództwo przed sąd właściwy ze względu na położenie zapisanej ziemi. Sąd oceni, czy są podstawy do żądania zwrotu darowizny, a wyrok sądu w tak wszczętej sprawie, zastąpi oświadczenie woli syna o zwrotnym przeniesieniu własności ziemi na Panią.

Kontakt
Kalejta, Banaszak-Gałczyńska
Adwokaci Spółka Jawna
ul. Raszyńska 3 lok. 5
02-026 Warszawa
(Warszawa Centrum, przy Placu Zawiszy)
Tel.: 22 40 00 186
Fax: 22 11 58 950
Tel. kom.: 693 216 620
Tel. kom.: 606 633 408
E-mail: biuro@kbg-adwokaci.pl
Współpracujemy z Kancelarią:
Augustyniak Buszan Strzyżewska
Adwokat Radca prawny
Doradca prawny

z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 22/2 w Sopocie