pl | en
Reprezentacja w sądach
udzielanie porad prawnych
sporządzanie apelacji, pism i odwołań
więcej...
Obsługa prawna
Kompleksowa obsługa prawna osób fizycznych i podmiotów gospodarczych
więcej...
Jakość
Wysoka jakość świadczonych usług
więcej...
Doświadczenie
Doświadczenie, zaufanie, rzetelność i profesjonalizm.
więcej...
Porady Fakt - 22.09.2011
11.05.2012

1. Moja matka zapisała w testamencie swoje mieszkanie swojej wnuczce (córce mojej nieżyjącej siostry). Czy w takim razie mogę ubiegać się o zachowek? Mama zmarła w listopadzie 2009 r., a mieszkanie stanowiło właściwie cały jej majątek.

Jeżeli nie została Pani skutecznie wydziedziczona przez matkę za jej życia (art. 1008 kc), to może Pani, zgodnie z art. 991 kc ubiegać się o zachowek od siostrzenicy. W opisanej sytuacji, jeżeli byłyby Panie jedynymi spadkobierczyniami ustawowymi zmarłej, może Pani żądać od siostrzenicy w ramach zachowku równowartości ¼ przekazanego testamentem mieszkania. Proszę pamiętać, że roszczenie o zachowek ulega przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia ogłoszenia testamentu, zatem jeżeli wystąpi Pani do sądu o zasądzenie zachowku po upływie tego czasu, siostrzenica będzie mogła skutecznie zwolnić się z obowiązku wypłacenia Pani zachowku.

2. Proszę o poradę w sprawie mojego mienia, którego zostało uszkodzone w czasie pobytu w hotelu. Podczas jednego z dni pobytu mój pokój był sprzątany przez personel hotelowy. W czasie sprzątania osoba sprzątająca potrąciła i zrzuciła na podłogę aparat cyfrowy. Złożyłem o tym skargę na recepcji hotelu. W wyniku tego uszkodzeniu uległ drogi obiektyw, którego naprawa kosztowała mnie w związku z tym prawie 1000 zł. Czy mogę odzyskać te pieniądze od właściciela hotelu?

Zgodnie z art. 846 i nast. kc utrzymujący zarobkowo hotel lub podobny zakład jest odpowiedzialny za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych do hotelu przez osoby z niego korzystające, pod warunkiem, że szkoda nie wynikła z właściwości tej rzeczy, działania siły wyższej, z winy poszkodowanego lub osoby, która mu towarzyszyła, odwiedzała go, czy była przez niego zatrudniona. Może Pan zatem, powołując się na powyższe, zwrócić się do właściciela hotelu o zwrot stosownej kwoty pieniędzy za naprawę obiektywu, a w braku reakcji z jego strony, wystąpić na drogę sądową. Proszę jednak pamiętać, że będzie Pan musiał wykazać, że nocował w hotelu, a także że ww. aparat znajdował się w tym czasie w pokoju hotelowym i że do jego zniszczenia doszło z winy osoby sprzątającej. Na uwadze w tym przypadku trzeba mieć jednak bardzo krótki termin przedawnienia tego typu roszczeń, który wynosi zaledwie 6 miesięcy – liczonych od momentu dowiedzenia się pokrzywdzonego o szkodzie, a w każdym przypadku nie dłużej niż 1 rok od dnia korzystania z usług hotelu.

3. Dwa miesiące temu zmarł mój ojciec, mieszkający na stałe przez całe życie pod Siemiatyczami. Ani ja ani moje dwie siostry od dawna nie mieszkałyśmy w domu rodzinnym, a w zasadzie każda z nas mieszka w innym mieście. Problem pojawił się kiedy chciałyśmy złożyć w sądzie sprawę o stwierdzenie nabycia spadku po tacie. Nie wiemy do którego sądu mamy taki wniosek napisać. Proszę o odpowiedź.

Odpowiedzią na Pani pytanie jest treść art. 628 kpc – zgodnie z nim do czynności sądowych w postępowaniu spadkowym wyłącznie właściwy jest sąd ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy. Wobec tego, niezależnie od obecnego miejsca zamieszkania spadkobierców – Pań, sądem właściwym do wydania postanowienia w sprawie stwierdzenia nabycia majątku będzie sąd rejonowy w Siemiatyczach. I do tego sądu należy wobec powyższego skierować stosowny wniosek.

4. Rok temu przeprowadziliśmy w sądzie postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po mojej mamie. Sąd wydał wtedy postanowienie, w którym podzielił majątek mamy pomiędzy czworo rodzeństwa – mnie i moich trzech braci, dziedziczących z ustawy. Jednak jak sprzątałam kilka dni temu mieszkanie po mamie, szykując je do sprzedania wśród dokumentów znalazłam testament, a w nim postanowienie, że cały majątek ma po jej śmierci przypaść mojej córce. Czy można teraz jeszcze jakoś zmienić to postanowienie sądu?

W takiej sytuacji może Pani skorzystać z procedury opisanej w art. 679 kpc. W tym celu należałoby złożyć do sądu wniosek o zmianę postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku i wskazać w nim przyczynę zaistnienia konieczności zmiany już wydanego postanowienia, którą w opisanym przypadku jest znalezienie testamentu. Sąd zbada przedstawiony przez Panią testament i jeżeli uzna jego moc dowodową – zmieni postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku wskazując kto staje się spadkobiercą zgodnie z rzeczywistym stanem prawnym.

Kontakt
Kalejta, Banaszak-Gałczyńska
Adwokaci Spółka Jawna
ul. Raszyńska 3 lok. 5
02-026 Warszawa
(Warszawa Centrum, przy Placu Zawiszy)
Tel.: 22 40 00 186
Fax: 22 11 58 950
Tel. kom.: 693 216 620
Tel. kom.: 606 633 408
E-mail: biuro@kbg-adwokaci.pl
Współpracujemy z Kancelarią:
Augustyniak Buszan Strzyżewska
Adwokat Radca prawny
Doradca prawny

z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 22/2 w Sopocie