pl | en
Reprezentacja w sądach
udzielanie porad prawnych
sporządzanie apelacji, pism i odwołań
więcej...
Obsługa prawna
Kompleksowa obsługa prawna osób fizycznych i podmiotów gospodarczych
więcej...
Jakość
Wysoka jakość świadczonych usług
więcej...
Doświadczenie
Doświadczenie, zaufanie, rzetelność i profesjonalizm.
więcej...
Porady Fakt - 22.01.2010
11.05.2012

1. We wrześniu 2009 r. rozwiodłem się z żoną, jednak sąd w wyroku rozwodowym nie rozstrzygnął o sposobie korzystania z mieszkania. Dodam, że mieszkanie jest moją wyłączną własnością, jeszcze z okresu przedmałżeńskiego. Czy była żona ma prawo w nim mieszkać? Czy mogę żądać, żeby się wyprowadziła?

Ponieważ nie są już Państwo małżeństwem, a żona nie dysponuje tytułem prawnym do zajmowania mieszkania, utraciła także prawo do mieszkania w nim. Oznacza to, że Pan, jako właściciel może się domagać opuszczenia tego lokum przez byłą żonę, a jeśli żona dobrowolnie się nie wyprowadzi – wnieść sprawę do sądu o eksmisję i doprowadzić do przymusowego usunięcia nieuprawnionej. Nie wchodzi jednak w grę eksmisja na bruk, a zatem przy eksmisji sąd musi ocenić, czy byłej żonie należy się lokal socjalny.

2. Czy osobie wydziedziczonej przysługuje zachowek?

Odpowiedź na to pytanie wskazuje jednoznacznie treść art. 1008 kc, zgodnie z którym pod pojęciem wydziedziczenia rozumie się możliwość pozbawienia zstępnych, małżonka i rodziców prawa do zachowku. Aby kogoś skutecznie wydziedziczyć trzeba w testamencie wskazać przyczynę takiej decyzji – jedną z opisanych we wskazanym wyżej artykule. Zatem poprzez skuteczne wydziedziczenie danej osoby, pozbawia się ją uprawnienia do dochodzenia zachowku.

3. Jestem emerytowanym górnikiem. Proszę o informacje na temat ekwiwalentu za deputat węglowy – gdzie szukać przepisów, kto może go otrzymać i do jakiego organu trzeba się zwrócić o wypłatę takiego ekwiwalentu.

Zasady przysługiwania deputatu węglowego oraz ekwiwalentu za ten deputat reguluje tzw. Karta górnika - rozporządzenie rady ministrów z dnia 30 grudnia 1981 r. w sprawie szczególnych przywilejów dla pracowników górnictwa (Dz. U. z dnia 30 stycznia 1982 r.) w art. 19 oraz ustawa z dnia 6 lipca 2007 r. o ekwiwalencie pieniężnym z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla osób uprawnionych z przedsiębiorstw robót górniczych (Dz. U. z dnia 14 sierpnia 2007 r.). Wskazane akty prawne regulują także zakres podmiotowy uprawnionych osób. Aby otrzymać ekwiwalent za deputat węglowy osoba uprawniona musi wystąpić z wnioskiem do właściwej jednostki ZUS.

Kontakt
Kalejta, Banaszak-Gałczyńska
Adwokaci Spółka Jawna
ul. Raszyńska 3 lok. 5
02-026 Warszawa
(Warszawa Centrum, przy Placu Zawiszy)
Tel.: 22 40 00 186
Fax: 22 11 58 950
Tel. kom.: 693 216 620
Tel. kom.: 606 633 408
E-mail: biuro@kbg-adwokaci.pl
Współpracujemy z Kancelarią:
Augustyniak Buszan Strzyżewska
Adwokat Radca prawny
Doradca prawny

z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 22/2 w Sopocie