pl | en
Reprezentacja w sądach
udzielanie porad prawnych
sporządzanie apelacji, pism i odwołań
więcej...
Obsługa prawna
Kompleksowa obsługa prawna osób fizycznych i podmiotów gospodarczych
więcej...
Jakość
Wysoka jakość świadczonych usług
więcej...
Doświadczenie
Doświadczenie, zaufanie, rzetelność i profesjonalizm.
więcej...
Porady Fakt - 12.01.2010
11.05.2012

1. W 1997 r. razem z mężem sporządziliśmy przed notariuszem testamenty, w których jako spadkobiercę wskazaliśmy naszą wnuczkę. Mąż zmarł kilka lat później, jednak do dzisiaj nie odbyła się sprawa o stwierdzenie nabycia spadku i dział spadku po nim. Wnuczka zachowuje się skandalicznie, dlatego chciałabym zmienić nasze testamenty. Czy jest taka możliwość?

Odwołanie lub zmiana testamentu, sporządzonego w jakiejkolwiek formie zwykłej jest dopuszczalna w każdym czasie, pod warunkiem jednak, że osoba, która testament sporządziła żyje i ma pełną zdolność do czynności prawnych (art. 943 i 944 § 1 KC). Ponieważ Pani mąż zmarł, nie jest możliwe odwołanie lub zmiana sporządzonego przez niego testamentu, natomiast w każdej chwili może Pani zmienić lub odwołać swoje rozporządzenie majątkiem, co spowoduje, że pozostała po Pani część majątku będzie dziedziczona przez zstępnych, na zasadach ogólnych (art. 931 i nast. KC). Sposoby odwołania lub zmiany testamentu opisuje art. 946 KC.

2. Zaciągnąłem w banku pożyczkę na kwotę ponad 350 tys. zł, której nie mogłem spłacać regularnie z uwagi na ciężką chorobę. Bank najpierw rozłożył mi spłatę na dogodniejsze dla mnie raty, ale ponieważ nadal nie płaciłem wszystkiego – skierował sprawę do sądu i wygrał sprawę. Obecnie ja sam spłacam po 200 zł miesięcznie do Banku i chcę tyle co miesiąc dalej płacić. Czy komornik może mi mimo to zająć emeryturę?

Niestety tylko od dobrej woli banku zależy, czy sprawa zostanie skierowana do komornika, czy też nie. Na obecnym etapie sprawy, bank, legitymujący się prawomocnym wyrokiem sądu może złożyć u komornika w każdej chwili wniosek o wszczęcie egzekucji i będzie to zgodne z prawem, gdyż zapewne zaległość w spłacie kredytu jest wyższa niż wpłacane przez Pana 200 zł miesięcznie. Pozostaje zatem tylko porozumieć się z bankiem, zgłaszając wolę dobrowolnego regulowania długu i liczyć na wyrozumiałość i cierpliwość banku.

3. Razem z żoną przez 15 lat opiekowaliśmy się chorą ciotką mojej żony, która zmarła w zeszłym roku. Ciocia nie miała dzieci i była wdową, a swój majątek zapisała w testamencie w całości naszemu synowi (wnukowi swojej siostry). W chwili obecnej jedyny żyjący brat zmarłej domaga się od mojego syna dużej kwoty pieniędzy z tytułu zachowku. On nigdy nie interesował się losem swojej siostry, więc czy teraz może dochodzić zachowku?

Osobami uprawnionymi do dochodzenia zachowku (zawsze w postaci określonej kwoty pieniędzy) są m.in. zstępni, którzy byliby uprawnieni do dziedziczenia, gdyby następowało ono z mocy ustawy (art. 991 KC). Ponieważ Państwa ciotka nie miała dzieci, męża, ani też żyjących rodziców, zgodnie z art. 932 § 4 KC jednym z jej spadkobierców ustawowych byłby brat, w związku z czym jest on uprawniony do dochodzenia zachowku. Wysokość zachowku reguluje art. 991 § 1 KC. Niestety, bez znaczenia dla istnienia roszczenia o zachowek jest zachowanie uprawnionego wobec spadkodawcy, jeśli spadkodawca nie wydziedziczył go w testamencie lub wydziedziczonemu przebaczył.

4. W lutym 2009 r. rozwiodłam się z mężem po ponad 36 latach małżeństwa. W 2008 r. mąż przyjął spadek po swojej ciotce z Anglii - samochód. Czy mam prawo do jakiejkolwiek części tego spadku?

Zgodnie z art. 33 pkt 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przedmioty majątkowe nabyte przez zapis, darowiznę lub dziedziczenie wchodzą w skład majątku osobistego małżonka obdarowanego lub będącego spadkobiercą, chyba, że spadkodawca lub darczyńca postanowił inaczej. Mimo więc faktu, że w momencie nabycia spadku byli Państwo małżeństwem, to o ile spadkodawczyni w tytule powołania do spadku nie wskazała wyraźnie, że mają Państwo dziedziczyć samochód wspólnie, prawo do spadku nabył tylko Pani były mąż i nie ma Pani do niego niestety praw.

Kontakt
Kalejta, Banaszak-Gałczyńska
Adwokaci Spółka Jawna
ul. Raszyńska 3 lok. 5
02-026 Warszawa
(Warszawa Centrum, przy Placu Zawiszy)
Tel.: 22 40 00 186
Fax: 22 11 58 950
Tel. kom.: 693 216 620
Tel. kom.: 606 633 408
E-mail: biuro@kbg-adwokaci.pl
Współpracujemy z Kancelarią:
Augustyniak Buszan Strzyżewska
Adwokat Radca prawny
Doradca prawny

z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 22/2 w Sopocie