Legalizacja pobytu

Wieloletnie doświadczenie Kancelarii w zalegalizowaniu pobytu oferujemy profesjonalną obsługę prawną cudzoziemcom zainteresowanym pobytem w Polsce, niezależnie od jego celu.

Oferta

Oferta kierowana do cudzoziemców chcącym zalegalizować swój pobyt w Polsce obejmuje w szczególności:

 1. stałą i doraźną pomoc prawną w zakresie legalizacji pobytu i pracy cudzoziemca i członków jego rodziny, zwłaszcza w zakresie wyboru podstawy prawnej pobytu,
 2. zainicjowanie postępowania o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy, pobyt stały i pobyt rezydenta długoterminowego UE,
 3. monitorowanie statusu sprawy,
 4. reprezentowanie przed właściwymi dla legalizacji pobytu organami i instytucjami, w szczególności przed urzędami wojewódzkimi czy Strażą Graniczną,
 5. złożenie odwołania od decyzji w sprawie pobytu cudzoziemca na terenie Polski, w tym zaskarżenie decyzji zobowiązującej cudzoziemca do powrotu,
 6. pomoc prawną w przedłużeniu zezwolenia na pobyt czasowy.
legalizacja-pobytu

Kancelaria gwarantuje kompleksową, a przede wszystkim rzetelną obsługę prawną cudzoziemca w zakresie legalizacji jego pobytu. Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie i z najwyższą starannością – zawsze szukamy dla Klienta rozwiązań najbardziej optymalnych i korzystnych.

Jako zespół prawników specjalizujący się w prawie cudzoziemców i na co dzień obcujący z obcokrajowcami, płynnie porozumiewamy się w językach angielskim, rosyjskim, ukraińskim i gruzińskim.

Z czego składa się decyzja o udzieleniu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy i pracę?

Decyzja dotycząca zezwolenia cudzoziemcowi na pobyt czasowy i wykonywanie pracy składa się z kilku elementów. Co dokładnie zawierają tego rodzaju dokumenty? Uwzględniają one między innymi:

 • okres ważności,
 • dane firmy, w której cudzoziemiec zostanie zatrudniony,
 • rodzaj zawartej z pracodawcą umowy,
 • stanowisko, na którym wykonywana będzie praca,
 • minimalne wynagrodzenie za wykonywaną pracę,
 • wymiar czasu pracy.

Warto dodać, że omawiane dokumenty wydawane są na określony czas. Okres ich ważności jest regulowany prawnie i nie może on przekraczać trzech lat. Jeśli zatem są Państwo zainteresowani ubieganiem się o zezwolenie na pobyt czasowy i podjęcie pracy, zapraszamy do skorzystania z przygotowanej przez nas oferty.

Zezwolenie na pracę, a zmiana miejsca zatrudnienia

Do naszej kancelarii zgłaszają się również osoby, które posiadają zezwolenie na pracę, ale zmieniają miejsce zatrudnienia. Wynika to z faktu, że cudzoziemcy, którzy postanawiają zmienić pracodawcę, muszą złożyć ponowny wniosek o zezwolenie na podjęcie zatrudnienia. Wydawane dokumenty nie pozwalają bowiem na rozpoczęcie pracy w dowolnym miejscu. Jak już zaznaczyliśmy, zawierają one między innymi dane konkretnej firmy. W związku z tym po ich otrzymaniu nie ma możliwości zmiany pracy w dowolnym momencie. Cudzoziemiec zobowiązany jest zatem do ponownego spełnienia wszelkich formalności, dzięki którym otrzyma niezbędne zezwolenia umożlwiające podjęcie zatrudnienia w innej niż dotychczas firmie.

Skontaktuj się z nami

Naszym celem jest zagwarantowanie cudzoziemcom chcącym przebywać w Polsce najwyższej jakości usług – dzięki wsparciu prawników Kancelarii obcokrajowcy mają gwarancję prowadzenia swoich spraw od początku do końca, w sposób rzetelny i profesjonalny.

Kancelaria Adwokacka Adwokata Mariusza Kalejty świadczy usługi na terenie całej Polski – reprezentuje cudzoziemców przed wszystkimi urzędami wojewódzkimi. Zachęcamy do kontaktu z Kancelarią – oferujemy również porady telefoniczne i online.

Menu