Legalizacja pobytu

Wieloletnie doświadczenie Kancelarii w zalegalizowaniu pobytu oferujemy profesjonalną obsługę prawną cudzoziemcom zainteresowanym pobytem w Polsce, niezależnie od jego celu.

Oferta

Oferta kierowana do cudzoziemców chcącym zalegalizować swój pobyt w Polsce obejmuje w szczególności:

  1. stałą i doraźną pomoc prawną w zakresie legalizacji pobytu i pracy cudzoziemca i członków jego rodziny, zwłaszcza w zakresie wyboru podstawy prawnej pobytu,
  2. zainicjowanie postępowania o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy, pobyt stały i pobyt rezydenta długoterminowego UE,
  3. monitorowanie statusu sprawy,
  4. reprezentowanie przed właściwymi dla legalizacji pobytu organami i instytucjami, w szczególności przed urzędami wojewódzkimi czy Strażą Graniczną,
  5. złożenie odwołania od decyzji w sprawie pobytu cudzoziemca na terenie Polski, w tym zaskarżenie decyzji zobowiązującej cudzoziemca do powrotu,
  6. pomoc prawną w przedłużeniu zezwolenia na pobyt czasowy.
legalizacja-pobytu

Kancelaria gwarantuje kompleksową, a przede wszystkim rzetelną obsługę prawną cudzoziemca w zakresie legalizacji jego pobytu. Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie i z najwyższą starannością – zawsze szukamy dla Klienta rozwiązań najbardziej optymalnych i korzystnych.

Jako zespół prawników specjalizujący się w prawie cudzoziemców i na co dzień obcujący z obcokrajowcami, płynnie porozumiewamy się w językach angielskim, rosyjskim, ukraińskim i gruzińskim.

Skontaktuj się z nami

Naszym celem jest zagwarantowanie cudzoziemcom chcącym przebywać w Polsce najwyższej jakości usług – dzięki wsparciu prawników Kancelarii obcokrajowcy mają gwarancję prowadzenia swoich spraw od początku do końca, w sposób rzetelny i profesjonalny.

Kancelaria Adwokacka Adwokata Mariusza Kalejty świadczy usługi na terenie całej Polski – reprezentuje cudzoziemców przed wszystkimi urzędami wojewódzkimi. Zachęcamy do kontaktu z Kancelarią – oferujemy również porady telefoniczne i online.

Menu