izabela-sienko-adwokat

Adwokat Izabela Sieńko

Adwokat Izabela Sieńko ukończyła prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Po odbytej aplikacji adwokackiej przy Okręgowej Izbie Adwokackiej Warszawie, złożyła egzamin zawodowy i została wpisana na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe zdobywała już na etapie studiów w warszawskich kancelariach adwokackich. Od początku swojej drogi zawodowej dąży do ciągłego poszerzania wiedzy i doskonalenia umiejętności pozwalających na świadczenie profesjonalnych usług prawnych.

Specjalizuje się w legalizacji pracy i pobytu cudzoziemców, prawie spółek handlowych oraz prawie karnym.

Menu